ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ 2016»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ 2016»

22, 2016 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

«ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ  2016»

02-03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

OPTIMIST - LASER 4.7

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες «Αφανούς Ναύτη 2016» για σκάφη OPTIMIST και LASER 4,7 στις 02-03 Απριλίου. Οι αγώνες τελούνται υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο.

 

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία των διοργανωτών ομίλων, Ι.Ο.Θ.: τηλ: 2310 830939 fax: 2310 858279, e-mail: ioth@otenet.gr

 

  3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Optimist (Αγοριών, Κοριτσιών, Παίδων, Κορασίδων) και Laser 4,7 (Αγόρια, Κορίτσια).

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016, τους κανονισμούς των κλάσεων, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος τη Ε.Ι.Ο.

Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

Ο κανόνας 7(a) της κλάσης του Laser τροποποιείται ως εξής: μόνο ένα άτομο μπορεί να επιβαίνει στο σκάφος κατά την διάρκεια της ιστιοδρομίας και θα πρέπει να είναι αυτό που δηλώθηκε στη διοργάνωση.

Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2013-2016).

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν τα Σκάφη Συναντώνται) θα εφαρμόζονται οι ποινές των 2 στροφών για  όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 RRS (Επαφή με Σημείο) θα εφαρμόζεται η ποινή μιας στροφής του κανόνα RRS2. Για παράβαση του Κανόνα  42 RRS (Πρόωση) οι ποινές αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες πλου.

Θα εφαρμοστεί τα παράρτημα Ρ των RRS 2013-2016

 

   6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.

Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2000 και μετά. Στην κατηγορία Laser7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1998 και μετά.

Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στη δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό μητρώου των αθλητών, ταχυδρομικώς ή με fax ή με e-mail στην γραμματεία του Ι.Ο.Θ.

Μέχρι το Σάββατο 02/04/2016 και ώρα 11:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία του Ι.Ο.Θ. τις αθλητικές ταυτότητες των αθλητών, καθώς και τα ασφαλιστήρια των σκαφών και των φουσκωτών.

 

   8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

               Σάββατο 02/04                    ώρα 11:00 αφίξεις - δηλώσεις

                                                             ώρα 12:00 ιστιοδρομίες

               Κυριακή 03/04                     ώρα 11:00  ιστιοδρομίες

                                                             ώρα  19:00 Απονομή Επάθλων

 

Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες.

Δεν θα διεξάγονται περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. Την τελευταία ημέρα των αγώνων του κάθε σκέλους, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00.

 

 1. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

 

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κάθε διοργανωτή ομίλου.

 

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

 

 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή των αγώνων θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

 

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι αγώνες «Αφανούς Ναύτη 2016» θα είναι έγκυροι με μία (1) ιστιοδρομία.

Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013 – 2016.

Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτημα Α 8.2 RRS).

Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω για την βαθμολογία ενός σκάφους θα υπολογισθούν όλες οι ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης.

 

 1. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.

Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους.

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών.

Η Απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 03 Απριλίου 2016 και ώρα 19.00 στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ.

 

 1. ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ.

 

Θεσσαλονίκη 10 Μαρτίου 2016

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Κωστής Χαντζαρίδης