Πανελλήνιο 2013

Πανελλήνιο 2013

24, 2013

Ποιό συγκεκριμένα Ιατρούδης Παναγιώτης κατηγορία ανδρών 200μ επιφανείας 2η θέση, 1500μ επιφάνειας 3η θέση Δαμολής Χρήστος κατηγορία παίδων 800μ επφάνειας!

Περισσότερα
1