«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  2019»  Στη μνήμη του ΑΝΤΩΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2019» Στη μνήμη του ΑΝΤΩΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

27, 2019 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις,Νέα

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  2019»

Στη μνήμη του ΑΝΤΩΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

07-08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

LASER 4.7 – LASER RDL –420     

Optimist 11χρονών 

-Προκήρυξη

- Πρόσκληση

Aποτελέσματα:

-Optimist 11χρονών

-420

-Laser RDL

-Laser 4.7