ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Nov 18, 2022 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις,Νέα

Ακολουθούν αποσπάσματα από τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης καταστήματος σχετικά με τις εκπτώσεις σε μέλη και αθλητές του Ι.Ο.Θ.  

“THE BEACH CLUB I.K.E.” (BAR OMILOS)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

…………………………………………………………………………………………..

5.9.Ο μισθωτής υποχρεούται για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και των τυχόν παρατάσεων αυτής να παρέχει σε όλα τα μέλη και τους αθλητές του εκμισθωτή, με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού της ιδιότητάς τους, που θα έχει εκδώσει και χορηγήσει ο εκμισθωτής, έκπτωση σε όλα τα είδη και τις υπηρεσίες, που θα παρέχονται εντός του μισθίου, ανερχόμενη σε ποσοστό 50% για τα ροφήματα, χυμούς, αναψυκτικά, νερό και μη οινοπνευματώδη ποτά, 25% για τα οινοπνευματώδη ποτά και 25% για τα τρόφιμα, φαγητά και εδέσματα κάθε είδους επί των εκάστοτε τιμών πώλησης, που θα αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Η εν λόγω έκπτωση ισχύει για δύο άτομα ανά μέλος, ακόμα και αν τα δεύτερο άτομο, πλην του δικαιούχου μέλους, δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του εκμισθωτή και θα χορηγείται πάντοτε, σε όλη τη διάρκεια του έτους και ανεξαρτήτως της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ή του ύψους του σχετικού λογαριασμού.

…………………………………………………………………………………………

 

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε,» (MESTO)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

…………………………………………………………………………………………

9/ ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………… Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει  στα μέλη του ΙΟΘ  τα προσφερόμενα στο κατάστημα του  ή στις αίθουσες των μελών είδη, με ειδική έκπτωση 25% επί των εκάστοτε αναγραφομένων επί των τιμοκαταλόγων του τιμών. …………………………………………………………………………………………………….  Ο μισθωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των πελατών της επιχείρησης του, μαζί με τα μέλη του ΙΟΘ,  το  πάρκινγκ του εκμισθωτή που βρίσκεται δίπλα στην επιχείρηση του.

Συμφωνείται δε ότι τα μέλη του Ι.Ο.Θ. θα εξυπηρετούνται από το προσωπικό του μισθωτή στο χώρο τους, θα μπορούνε όμως να επιλέξουν προς εξυπηρέτηση τους και οποιοδήποτε άλλο σημείο του εκμισθωμένου χώρου του μισθωτή.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..