Τμήμα Αρχαρίων Optimist

Τμήμα Αρχαρίων Optimist

Jan 05, 2009 Κατηγορίες: Κατηγορίες

Τα μαθήματα αρχαρίων optimist απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 - 13 ετών ( απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουν κολύμπι ). Βασικός σκοπός τους είναι η εξοικείωση των παιδιών με την θάλασσα και το άθλημα της ιστιοπλοΐας , η μετάδοση του αθλητικού πνεύματος και της ναυτικής τέχνης (ναυτοσύνη ).

Στο αρχικό στάδιο τα μαθήματα είναι θεωρητικά και πρακτικά και περιλαμβάνουν :

  • Ορολογία.
  • Βασικές αρχές  Ιστιοπλοΐας.
  • Κανονισμοί  Ιστιοπλοΐας.
  • Φροντίδα και περιποίηση σκάφους.

Το υλικό (σκάφη , πανιά , εξοπλισμός σκάφους κ.τ.λ ) διατίθενται από τον όμιλο.

Η εκπαίδευση γίνεται μέσα από το παιχνίδι από δύο έμπειρους προπονητές που συνοδεύουν τα παιδιά μέσα στην θάλασσα με σωστικά μέσα.

Τα παιδιά παρακολουθούν τα μαθήματα αρχαρίων μέχρι να μπούν στο αγωνιστικό τμήμα ή για όσο καιρό θέλουν εφόσον δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με την αγωνιστική  ιστιοπλοΐα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εγγραφές

Μαθήματα

Σάββατο - Κυριακή 11:00 - 13:00 

Εγγραφές

Σάββατο - Κυριακή 11:00 - 13:00 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ( έκδοση αθλητικού δελτίου απο την αρμόδια Ομοσπονδία ) είναι:

 

  • Αίτηση Εγγραφής (ειδικό έντυπο Ε.Ι.Ο.)
  • Ιατρική  Γνωμάτευση ( με την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ).
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
  • Ψηφιακή φωτογραφία.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης 15€ στον λογαριασμό της Ε.Ι.Ο.