ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Mar 21, 2011 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις 2011

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ι.Ο.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ι.Ο.Θ.

Πρόσκληση