Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Mar 18, 2009 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις 2009

Καλούνται τα μέλη του Ι.Ο.Θ. σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05-04-09 και ώρα 9:00 στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματείας Γ.Σ.
  2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  3. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2008
  4. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής της οικονομικής διαχείρισης έτους 2008
  5. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2009
  6. Τοποθετήσεις στα πεπραγμένα του Δ.Σ.
  7. Έγκριση Διοικητικού-Οικονομικού απολογισμού έτους 2008
  8. Διάφορα θέματα και προτάσεις
  9. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών
  10. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Κυριακή 05-04-06 και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Θα βρίσκεται δε σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση και την ψηφοφορία δεν ισχύουν. Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του ομίλου δεκτές μέχρι 02-04-09 και ώρα 20:00.

Το Δ.Σ.